Profil spoločnosti REALIT.SK


Spoločnosť REALIT.SK pôsobiaca na trhu viac ako 10 rokov Vám ponúka profesionálne a komplexné služby so zameraním na obchod s nehnuteľnosťami vrátane súvisiacich činností a komplexného právneho servisu. Poradenské a konzultačné služby v oblasti financií voči bankám, účasť na príprave a realizácii stavieb v rámci stavebného zákona, zabezpečovanie odborných znaleckých posudkov, geometrických plánov a zameraní.

Výkup nehnuteľností

Výkup nehnuteľností